Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady ubiegania się o przyjęcie

Czcionka:

Informacje niezbędne dla osoby ubiegającej się  o przyjęcie do DPS

Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którego treść mówi, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu za zgodą osoby ubiegającej się, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgoda opiekuna prawnego oraz Postanowienie Sądu o możliwości umieszczenia osoby bez jej zgody.
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wszystkie decyzje o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej
  • dokumentację medyczną (w tym orzeczenia lekarskie, zaświadczenie lekarza psychiatry o możliwości przebywania osoby w DPS o profilu – dla osób przewlekle psychicznie chorych lub dla niepełnosprawnych intelektualnie)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • zgodę na ponoszenie odpłatności osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego
  • pisemną zgodę na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: zaświadczenie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli; postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody;

 

Schemat kierowania osób do domu pomocy społecznej

Więcej informacji mozna uzyskać na stronie:

http://pcpr.tczew.pl/informacje-ogolne/domy-pomocy-spolecznej/

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

Dział podstawowy: całodobowo

Administracja od pn.- pt.

od 7:00 do 15:00

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny